Så fungerar miljöbonus för elbil

Det blir allt mer attraktivt att byta från ett fossildrivet transportmedel till en miljövänlig elbil. Självklart ska man, om man investerar i en elbil, ta del av miljöbonusen som finns.

I denna artikeln går vi igenom allt du behöver veta om miljöbonusen, vem som kan ta del av den, regler för att bli beviljad och mycket mer.

Kan man få miljöbonus för elbil?

Ja, det kan man. Miljöanpassade fordon kan premieras med en bonus från Transportstyrelsen, detta på initiativ av Regeringen för att minska transportsektorns utsläpp.

Vem kan ta del utav miljöbonusen?

Du som köpt och ställt på en klimatbonusbil efter den 30 juni 2018 kan ansöka om bonus. Det är tidigast sex månader efter köpet av den nya elbilen som Transportstyrelsen prövar om du är godkänd för bonus.

Krav för att bli beviljad miljöpremien

Det finns vissa villkor du behöver uppfylla för att kunna ta del av bonusen. Som tidigare nämnt behöver bilen vara köpt eller påställd efter 30 juni 2018, men detta gäller också:

  • Bilen ska inte ha varit påställd alls tidigare, varken i Sverige eller utomlands.
  • Bilen ska vara av klass I eller II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss.
  • Bilen måste uppfylla utsläppskraven för Euro 5 eller 6.
  • Bilen får släppa ut högst 60 gram koldioxid per kilometer (om fordonet tagits i trafik tidigast 2020, andra regler finns för tidigare år hos Transportstyrelsen).
  • Bilen får inte ha bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte uppfyller de tekniska kraven som finns.

Hur mycket miljöbonus får man?

Hur mycket du får i bonus beror på olika faktorer; däribland vilket drivmedel som används och hur mycket koldioxid bilen släpper ut.

Transportstyrelsens webbsida kan man enkelt beräkna sin preliminära bonus. Beräkningshjälpen är uppdaterad och tar hänsyn till de nyaste reglerna för 2021.

Nya regler från och med 1 april 2021

I början av 2021 gick Regeringen ut i ett pressmeddelande och informerade att klimatbonusen stärks från och med 1 april 2021.

Bonusbeloppet för nollutsläppsfordon höjdes från 60 000 till 70 000 kr. Dessutom sänktes gränsen för hur mycket koldioxid en klimatbonusbil får släppa ut.

Tidigare låg gränsen på 70 gram koldioxid per kilometer, från och med 1 april 2021 ligger det istället på 60 gram koldioxid per kilometer.

Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll gram koldioxid per kilometer, exempelvis en laddhybrid, ligger nu på cirka 45 000 kr.

Syftet med de nya reglerna är att förstärka miljöarbetet och påskynda resan mot ett fossilfritt Sverige.

Hur ansöker man om miljöbonusen?

För att du ska kunna ta del av premien behöver du som fordonsägare skicka in en ansökan eller så kallad försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet, eller från när klimatbonusbilen blev påställd.

Försäkran behöver både privatpersoner och företag skicka in.
Så här går det till att ta del av premien i 3 enkla steg:

1. Skicka in försäkran till Transportstyrelsen.

Första gången en bil ställs på skickar Transportstyrelsen ut en blankett till dig där du kan lämna in din försäkran. Blanketten brukar komma ett par veckor efter att bilen ställts på och du behöver skicka in den inom 6 månader.

Du får ingen bekräftelse på att försäkran blivit mottagen, vill du vara helt säker på att den blivit mottagen kan det därför vara bra att kolla upp detta för att inte riskera att bli utan bonus.

2. Ansökan registreras hos Transportstyrelsen.

Ansökan blir registrerad så fort försäkran kommer in, däremot behandlas den inte förrän 6 månader efter bilen ställts på.

3. Du får bonusen utbetald.

När det gått 6 månader behandlas din ansökan. Därefter tar det oftast ett par veckor tills du har bonusen utbetald till ditt konto.

Du behöver fortfarande, efter dessa 6 månader, vara ägare av bilen. Annars kan bonusen inte betalas ut.

Bonusen betalas ut via ett utbetalningssystem av Swedbank, om du inte har ett plusgiro- eller bankgiro registrerat i vägtrafikregistret.

Hur beräknas miljöbonusen?

Miljöbonusen beräknas utifrån flera olika faktorer. Bland annat:

  • Vilket drivmedel som används
  • Hur mycket koldioxid bilen släpper ut
  • Nybilspriset
  • Om bilen ägs av en privatperson eller ett företag
  • Året när fordonet togs i trafik

Dessa uppgifter kan du ange i Transportstyrelsens beräkningshjälp för att beräkna din preliminära bonus.

Kan man få miljöbonus vid leasing?

Man kan inte ta del av bonusen när man leasar en bil. Detta beror på att bonusen tillfaller leasingbolaget eftersom det är dem som anses vara ägare av bilen, även fast det är du som använder den.

Det kan dock innebära att du får en lägre leasingavgift, vilket du kan ta upp med leasingbolaget.

Om Bonus Malus

Bonus Malus innebär att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid ska premieras med en bonus (Bonus), medan fordon med höga utsläpp av koldioxid ska belastas med högre skatt (Malus).

Syftet med detta är att andelen miljöanpassade fordon ska öka, och att fossilfria fordon ska försvinna.

Bonus-Malus systemet kompletterar de resterande drivmedelsskatterna och bidrar till att minska transportsektorns klimatpåverkan.

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi vanliga frågor gällande miljöbonusen för elbilar.

Varför finns miljöbonusen?

Miljöbonusen finns på initiativ av Regeringen då de har som mål att minska transportsektorns utsläpp med 70 % till år 2030.

Hur finansieras bonussystemet?

Bonussystemet finansieras av “Malus”. Det vill säga att bilar med högre utsläpp betalar en högre fordonsskatt som ger ett plus till statskassan, som därefter kan delas ut till de med miljöbilar som är beviljade bonus.

Kan jag bli nekad bonus?

Uppfyller du de krav som finns blir du beviljad bonus. Däremot, om anslaget för utbetalning av bonus för ett visst år tar slut kan Transportstyrelsen inte längre besluta om några utbetalningar.

När trädde de senaste reglerna i kraft?

Nya regler infördes 1 april 2021. Du finner dem högre upp i artikeln.

Finns det fler bonusar eller premier man kan ta del av?

Det finns bara en bonus man kan få för att du har en elbil. Däremot kan du också, om du installerar en laddningsenhet till din elbil hemma ta del av bidraget “Grön Teknik”. Men det gäller alltså för installation av laddningsenhet och inte bara för att äga en elbil.